Triễn lãm đồ chơi 2016


 Hôm qua ngày 18/03/2016 phòng giáo dục và đào tạo đã tổ chức triễn lãm đồ chơi cho 29 trường mầm non trong toàn huyện, tất cả các trường đều làm đẹp và có cách sáng tạo khác nhau,  các loại đồ dùng đồ chơi đều được sử dụng trong việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Trường mầm non Bùi Xá cũng đóng góp 1 phần nhỏ bé cho cuộc triễn lãm.Mong rằng sẽ được nhiều đồng nghiệp đóng góp ý liến để cho truomngwf mình học hỏi kinh nghiệm thêm.